SƠN CÔNG NGHIỆP JOTON® JONES WOOD SEALER

SƠN CÔNG NGHIỆP JOTON® JONES WOOD SEALER là sơn lót 2 thành phần hệ dung môi gốc nhưạ polyol và chất đóng rắn polyisocyanate, được sử dụng để sơn lót bảo vệ cho các vật liệu gỗ.

Call Now Button0966547939