SƠN CÔNG NGHIỆP JOTON® WEPO

SƠN CÔNG NGHIỆP JOTON® WEPO là sản phẩm hệ epoxy hệ nước 2 thành phần. Được sử dụng để làm phẳng bề mặt bê tông trước khi sơn.

Call Now Button0966547939