SƠN CÔNG NGHIỆP JOTON® JONES WOOD STAIN

JONES®WOOD STAIN là dung dịch màu gốc dầu được làm từ nhưạ tổng hợp biến tính kết hợp với các loại bột màu khác nhau, sử dụng để tạo màu cho bề mặt gỗ.
ONES®WOOD STAIN có thể kết hợp với lớp bột bả, lớp lót và lớp sơn phủ cho gỗ nội thất.
JONES®WOOD STAIN tương hợp với nhiều loại sơn khác nhau: polyurethane, NC

Call Now Button0966547939